all iéCreated with Sketch.

En advokatbyrå med fokus på
fastigheter

En advokatbyrå med
fokus på fastigheter

En allierad rådgivare

Allié är en advokatbyrå som är specialiserad på fastighetsrelaterad juridik. Vi erbjuder fullservice inom vår nisch – fastighetsrätt. Vår specialistkompetens inbegriper fastighetstransaktioner, projektutveckling, hyres- och arrenderätt, entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning inom det fastighetsrättsliga området.

Vi som arbetar på Allié har ett genuint intresse för fastighets- och byggbranschen och en mångårig erfarenhet av att arbeta med fastighetsrelaterad juridik. Vi levererar juridisk spetskompetens inom vårt specialistområde och strävar efter att tillgodose fastighetsbranschens behov av en modern juridisk rådgivare.

Våra

specialistområden

Transaktion & fastighetsutveckling

Vi arbetar med alla typer av fastighetstransaktioner och fastighetsutvecklingsprojekt. Vår rådgivning innefattar även aktieägaravtal, strukturfrågor, kapitalanskaffningar och andra bolagsfrågor. Vår speciella styrka ligger i vår breda kompetens inom det fastighets- och bolagsrättsliga området och vår branschkännedom.

Fastighetsrätt

Vi biträder löpande våra klienter inom fastighetsbranschen i frågeställningar som rör t.ex. detaljplanearbeten, fastighetsbildningar, genomförandeavtal, exploateringsavtal och bygglovsprocesser.

Entreprenad

Vi biträder beställare, entreprenörer och konsulter löpande under byggprocessen. Vi arbetar med granskning och upprättande av avtal och bistår klienter med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader samt vid entreprenadrättsliga tvister.

Hyra

Vår grupp för kommersiell hyresrätt har en mångårig erfarenhet och en djup kunskap inom det hyresrättsliga området. Vi rådger klienter i alla former av juridiska frågor relaterade till kommersiella lokaler. Vi har även en stor erfarenhet av rådgivning i frågor relaterade till arrenden och andra nyttjanderätter. Allié har särskild erfarenhet av att arbeta med handelsfastigheter.

Fastigheter

Vi hjälper klienter med juridiska lösningar hänförliga till alla aspekter av fastigheter– allt från förvärv, exploatering, hyra och arrende, till överlåtelse och tvister.

Bolagsfrågor

Vi tillhandahåller juridisk rådgivning i allehanda bolagsfrågor, bl.a. bolagsbildning, kapitalanskaffningar och bolagsstyrning.

Entreprenad

Vi biträder beställare, entreprenörer och konsulter i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Vi hjälper även klienter med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader samt vid entreprenadrättsliga tvister.

Kommersiella avtal

Vi biträder klienter med att upprätta, förhandla och granska olika typer av vanligt förekommande kommersiella avtal, bl.a. agent-, återförsäljar-, inköps- och samarbetsavtal.

Nyheter