Allié har biträtt Grandab och Revcap vid försäljning av fastighet i Alingsås

Allié har biträtt Grandab Fastigheter (ett JV mellan Grandab Management AB och Revcap Advisors Limited) i försäljningen av en kontorsfastighet i Alingsås till Alingsåshem. Fastigheten omfattar ca 6 000 kvm uthyrningsbar area.

Läs mer här