Allié har biträtt Fastighets AB Typographia vid förvärv och uthyrning av fastighet vid Liseberg i Göteborg

Allié har biträtt Fastighets AB Typographia, som ägs av ByggGöta, Profura fastigheter, Grandab och SRU AB, vid förvärv av fastigheten Göteborg Skår 40:2 samt vid uthyrning av det hotell som ska uppföras inom fastigheten till Strawberry. Fastigheten ligger i närheten av Liseberg i höjd med Lisebergs egna hotell- och äventyrsbad i den södra delen av nöjesparken.

Läs mer här