Allié har biträtt Venturi Fastigheter AB i försäljning av fastigheten Vaggeryd Tokarp 3:7, omfattande 340 000 kvm

Allié har biträtt Venturi Fastigheter AB i försäljning av fastigheten Vaggeryd Tokarp 3:7 i området Stigamo till CapMan i samarbete med Nordsten Development. Fastigheten omfattar ca 340 000 kvm, där köparen planerar att utveckla upp till 200 000 kvm logistikyta.

Läs mer här.