Allié har biträtt Venturi Fastigheter AB vid förvärv av Olleboterminalen

Allié har biträtt Venturi Fastigheter AB i förvärv av projektfastigheten Olleboterminalen i Malmö. Fastigheten har en logistikbyggnad om ca. 24 000 kvm och tomtarean är 77 600 kvm. Venturi har ambitionen att driva detaljplan för 40,000 kvm logistik inom fastigheten.

Läs mer här